1. Cabinetul de Avocat Emil-Mihail Tatu va ofera o gama complexa de servicii pentru dobandirea personalitatii juridice de catre organizatiile non profit (asociatii sau fundatii).

Servicii complete pentru  infiintarea asociatiilor sau fundatiilor si inscrierea acestora in Registrul Asociatilor si Fundatiilor

o Obtinerea rezervarii de denumire de la Ministerul Justitiei;
o Redactarea si atestarea actului constitutiv al asociatiei, fundatiei;
o Redactarea si atestarea statutului asociatiei, fundatiei;
o Redactarea hotararii adunarii constituante a asociatiei, fundatiei;
o Depunerea si sustinerea documentatiei in vederea dobandirii personalitatii juridice;
o Reprezentare in relatia cu autoritatile competente si instantele de judecata;

Servicii complete pentru modificarea sau completarea clauzelor initiale stipulate in actul constitutiv si in statutul asociatiei, fundatiei:

o Deschidere/ inchidere sucursale;
o Numire/ revocare presedinte, vicepresedinte, consiliul director, comisie de cenzori;
o Schimbare sediu;
o Schimbare denumire;
o Dizolvare asociatie, fundatie;

2. Servicii avocat – asistenta si consultanta in procedura de insolventa/ lichidare:


o Asistam societatile comerciale aflate in stare de insolventa, faliment si le oferim cele mai bune solutii de minimizare a costurilor;
o Asistam creditorii societatii falimentare in vederea recuperarii creantelor;
o Asistam administratorul / asociatul societatii falimentare in vederea evitarii situatiilor de atragere a raspunderii personale pentru societate;
o Asistenta juridica in procedura dizolvarii si lichidarii societatilor comerciale.
o Asistenta in procesul de  transfer de bunuri in contul datoriilor comerciale ale societatii aflate in stare de insolventa,
o Asistenta in procesul de  vanzare de bunuri in cadrul executarilor silite;

Servicii avocat – reprezentare:

o Asistarea si reprezentarea clientilor la adunarile creditorilor, in cadrul procedurilor efectuate de administratorul judiciar/lichidator,
o Reprezentarea clientilor in cadrul negocierilor referitoare la angajamente si aranjamente de plata
o Asistenta in procesul de restructurare si de negociere a diveselor aspecte legate de debitele comerciale;
o Solutionarea contestatiilor la tabelul creantelor;
o Asistarea si reprezentarea intereselor debitorului in raporturile cu creditorii, administratorul judiciar/lichidator si judecatorul sindic pe parcursul intregii proceduri ;
o Reprezentare in relatia cu eventualii cumparatori de bunuri proprietate a societatilor comerciale aflate in situatii financiare dificile.