Procedura de recuperare a creantelor clientilor va cuprinde doua faze de desfasurare, respectiv faza prejudiciara si cea judiciara. Faza de recuperare prejudiciara se desfasoara in conformitate cu prevederile legii, incluzand si procedura concilierii in litigiile comerciale, avand o intindere in timp de maxim 40 de zile.
In cazul in care debitorii clientilor nostri nu vor intelege sa stinga prin plata litigiul in faza prejudiciara, impotriva acestora se vor lua toate masurile prevazute de lege pentru chemarea in judecata civila si chiar penala daca este cazul, urmand a fi executati silit, pana la acoperirea creantei clientului. In cazurile extreme, se va declansa impotriva debitorilor chiar si procedura falimentului.
In situatia in care activitatea debitorilor clientilor nostri intra sub incidenta legii penale, organele de urmarire penala vor fi sesizate, astfel incat prin activitatea noastra prevenim repetarea acestui tip de comportament.


Toate operatiunile efectuate in cadrul procedurii de recuperari creante va vor fi communicate periodic, in forma scrisa, sub semnatura avocatului titular.


Recuperare profesionala de creante provenind din:

o Neplata unor sume de bani provenind din contracte de prestari servicii;

o Neplata unor sume de bani provenind din vanzarea in rate/ leasing a unor bunuri;

o Neplata unor datorii aferente unor credite acordate de banci si nerambursate la scadenta;

o Neplata unor dividente sau a unor sume provenite din dividentele obtinute din proprietatea unor actiuni la diverse societati comerciale;

o Neplata unor datorii aferente unor contracte de transport/ expeditie marfuri/ personae

o Plata unor lucrari de antrepriza si/ sau subantrepriza;

o Datorii provenind din contracte de inchiriere de bunuri mobile/ imobile;

o Datorii provenind din contracte de vanzare a unor bunuri mobile/ imobile

o Refuzul angajatorilor de efectuare a platii catre salariatii;

o Imprumuturi nerestituite la scadenta.

o Constituirea unor gajuri sau ipoteci;

o Datorii provenite din succesiunea legala/testamentara;

o Datorii ale unei persoane juridice catre o persoana fizica:

o Refuzul unor societati de asigurare de plata a sumelor ce reprezinta despagubirile asigurate;

o Refuzul unor societati bancare de a elibera sume de de bani persoanelor beneficiare;

o Refuzul societatilor de a acoperi prejudiciile suferite de persoanele fizice cumparatoare;

o Neplata unor sume de bani provenind din protectia drepturilor de autor in domeniul artistic, literar, muzical, sportiv, publicitate si mass-media;

o Sumele datorate de persoanele fizice persoanelor juridice, reprezentand:

o Sumele provenind din deciziile de imputare emise catre angajatii care au prejudiciat angajatorul;

o Neplata sumelor de bani restante provenind din vanzarea in rate sau leasing a unor bunuri;

o Neplata unor sume de bani provenind din contracte de prestari servicii;

o Neacoperirea prejudiciilor cauzate de persoanele fizice prin fapte culpabile;

o Neplata unor sume de bani reprezentand revendicari imobiliare;

o Neplata unor sume de bani provenind din cesionarea unor actiuni a diverse societati comerciale sau obligatiuni municipale;

Sumele datorate de persoane juridice catre alte persoane juridice:

o Neplata unor sume provenind din: contracte de transport, credite acordate de banci nerambursate, contracte de inchiriere, contracte de leasing, contracte de prestari servicii, contracte de antrepriza, sentinte penale, drepturi de autor, contracte de impresariat artistic, contracte de asigurare, protejarea inventiilor, marcilor de fabricatie, contracte de asociere in participatiune.

Toate datele referitoare la creante pot fi transmise cabinetului nostru prin fax, e-mail, posta, curieri, fie ne vom deplasa la sediul clientului.ii de intretinere, ordonante presedintiale drept de vizita minori, etc);