Intr-o piata a muncii guvernata de legi incomplete, confuze ori dezavantajoase, este necesara reglementarea privata a relatiilor de munca atat cat legea si morala permit, in scopul minimizarii costurilor cu resursele umane, atat aparente cat si inerente, fidelizarii angajatilor si crearii unui cadru conventional avantajos pentru toate partile implicate. Cabinetul nostru ofera revizuirea contractelor individuale de munca, redactarea ori actualizarea regulamentelor interne, consultanta generala in dreptul muncii

Necesitatea abordarii cu seriozitate si profesionalism a acestei ramuri de drept este generata de complexitatea raporturilor juridice de munca nascute în baza încheierii contractului individual de munca, precum si de corelatia dintre aceste raporturi si alte categorii de raporturi juridice care fac, de asemenea, parte din obiectul dreptului muncii, ca de exemplu raporturile dintre organizatiile sindicale si subiectele raporturilor juridice de munca sau raporturile privind protectia muncii si jurisdictia muncii.

Cabinetul nostru ofera servicii complexe de consultanta juridica acoperind o gama larga de probleme cu privire la:

o Incheierea contractului individual de munca;
o Modificarea contractului individual de munca;
o Suspendarea contractului individual de munca;
o Incetarea contractului individual de munca;
o Drepturile si obligatiile angajatului/ angajatorului;
o Timpul de munca;
o Timpul de odihna. Concediile.
o Salarizarea si alte drepturi banesti;
o Sanatatea si securitatea muncii;
o Conflictele de munca;

Intocmirea documentatiei legale pentru reglementarea raporturilor de munca cu privire la:

o Clauza de neconcurenta;
o Clauza de confidentialitate;
o Clauza de formare profesionala;
o Delegare in tara si strainatate;
o Detasare in tara si in strainatate.

Servicii de consultanta privind raporturile colective de munca:

o Asistenta juridica la purtarea negocierilor colective in vederea incheierii contractului colectiv de munca;
o Redactarea contractului colectiv de munca, in conformitate cu normele legale in vigoare din domeniul dreptului muncii;
o Asistenta juridica in vederea semnarii contractului colectiv de munca ;
o Reprezentarea societatii comerciale in fata autoritatilor (Inspectoratului Teritorial de Munca Constanta/ Directia de Munca, Solidaritate Sociala si Familiei) in vederea inregistrarii contractului colectiv de munca .

Servicii de consultanta privind intocmirea regulamentului de ordine interioara al societatii:


o Redactarea regulamentului de ordine interioara, in conformitate cu normele legale in vigoare din domeniul dreptului muncii si specificul de activitate al societatii;
o Redactarea fisei postului, continand principalele atributii, sarcini si responsabilitati ale salariatilor;
o Litigii de munca: obligarea angajatorului la restituirea sumelor de bani retinute din salariu, la repararea prejudiciului suferit de angajat, la recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului, restituiri de sume incasate necuvenit; contestatii impotriva deciziei de concediere a salariatului, contestatii impotriva deciziei de aplicare a sanctiunii disciplinare, litigii in legatura cu atragerea raspunderii salariatului de catre angajator pentru incalcarea clauzelor contractului de munca si a clauzei de confidentialitate.

La acest moment derulam o serie de contracte de consultanta in domeniul dreptului muncii cu unele dintre cele mai mari sindicate din Judetul Constanta precum si cu societati cu renume la nivel local si national.