Privind prin perspectiva rentabilitatii comerciale, gama serviciilor noastre în domeniul dreptului comercial este extinsã, incluzând printre altele urmatoarele domenii de interes :

o Diferite contracte comerciale si asistenta pe durata derularii acestora ;
o Participare la negocieri si rezolvarea diferendelor ;
o Intermediere ;
o Litigii;
o Semnalam noutatile legislative si redactam analize si opinii legale.

Servicii de audit juridic in cazul contractelor de  vanzare - cumparare a proprietatilor imobiliare:

o Verificare situatie juridica imobil;
o Verificarea actelor de proprietate , valabilitate titluri de proprietate privind imobilului;
o Verificarea existentei eventualelor cereri de revendicare sau a eventualelor litigii privind imobilul;
o Verificarea conditiilor legale in care se poate construi pe terenul achizitionat: certificat de urbanism, Plan Urbanistic Zonal , etc


Asistenta avocatiala  la negocierea contractelor .

Apeland la noi puteti obtine :

o Asistenta legala in vederea negocierii contractelor ,  inclusiv a pretului ; tehnici de reducere/ crestere a pretului .
o Negocierea clauzelor contractuale pentru reducerea gradului de expunere la risc a clientului;
o Eliminarea clauzelor contractuale mai putin eficiente si a celor abuzive ;
o Asistenta juridica la rezolvarea disputelor privind incalcarea clauzelor contractuale si nerespectarea contractelor, frauda contractuala , incalcarea contractelor etc;
o Asistenta juridica in litigiile referitoare la incalcarea clauzelor contractuale;
o Asistenta juridica in vederea respectarii clauzelor contractuale.


Asistenta avocatiala pentru solutionare litigii comerciale diverse:

o Litigii referitoare la incalcarea drepturilor sau obligatiilor contractuale;
o Litigii in domeniul imobiliar si al investitiilor imobiliare;
o Litigii intre proprietari si chiriasi;
o Litigii in domeniul proprietatii intelectuale si industriale;
o Litigii legate de concurenta comerciala si concurenta neloiala.
o Litigii in legatura cu operatiuni de plata si garantie la plata efectuate prin cecuri, cambii, bilete la ordin, acreditive documentare, scrisori de garantie bancare , etc.
o Investire cu formula executorie CEC si bilete la ordin precum si alte mijloace de plata refuzate de banca pe motivul “lipsa disponibil numerar” in cont si reprezentare in faza de executare silita.


CONTRACTE


Redactam, analizam si corelam contracte. Realizam drafting, asistenta si sustinere juridica, precum si asistenta post negociere. Aparam interesele clientilor in litigii cu privire la: anularea contractului, constatarea nulitatii absolute a contractului, actiuni in pretentii pentru recuperarea creantelor, somatii de plata, actiuni in dezdaunare, actiuni pentru obligatia de a face. Redactam contracte ca vanzare-cumparare, schimb, inchiriere, prestari servicii, service on site, asociere in participatiune, ipoteca, gaj, etc.