Litigii de drept civil:

* asistenţă acordată clienţilor în litigii imobiliare:
o asistarea clienţilor în diverse litigii din domeniul imobiliar (ex. restituirea dreptului de proprietate asupra imobilelor preluate abuziv de regimul comunist, anularea contractelor de vânzare-cumpărare, partaje, mosteniri, vanzari-cumparari, antecontracte de vanzare-cumparare.);
o asistarea clienţilor în litigii de carte funciară.
o Redactarea de cereri de chemare in judecata, intampinari in orice speta de drept civil, reprezentare si asistenta in instanta;