Activitatea de consultanta privind contenciosul administrativ:

o Consultanta juridica, asistenta si reprezentarea clientilor in litigii de contencios administrativ pentru anularea actelor administrative adoptate de autoritatile locale;
o Cereri intemeiate pe Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile publice,

Activitatea de consultanta privind achizitiile publice si regimul concesiunilor:

o Consultanta cu privire la respectarea reglementarilor legale,
o Contestarea, apararea si anularea procedurilor de achizitie,
o Elaborarea, negocierea, incheierea si implementarea contractelor,
o Consultanta privind concesionarea de proprietati,
o Consultanta privind concesionarea de servicii si lucrari,
o Consultanta privind calcularea si structurarea redeventei si a drepturilor similare,
o Contestarea, apararea si anularea procedurilor de atribuire.