În Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 14 din data de 9 ianuarie 2013 a fost publicată Circulara Băncii Naţionale a României nr. 1/2014 privind nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României.
Începând cu data de 9 ianuarie 2014, nivelul ratei dobânzii de referinţă a Băncii Naţionale a României este de 3,75% pe an.