Inalta Curte de Casatie şi Justiţie a hotărât că prin contestaţia la titlu se poate doar lămuri dispozitivul hotărârii care urmează a fi valorificat în cadrul executării silite, însă aceasta nu este şi nu poate fi considerată un mijloc procedural care să conducă la anularea sau modificarea a însuşi titlului executoriu

, la o astfel de finalitate putându-se ajunge doar prin intermediul căilor legale de atac ordinare sau extraordinare. Înalta Curte a mai precizat că prin contestaţia la titlu nu se poate obţine nici completarea dispozitivului prin soluţionarea unui capăt de cerere cu care instanţa ce a pronunţat hotărârea asupra fondului nu a fost învestită, fiind inadmisibilă o cerere formulată în astfel de condiţii. În speţă, Înalta Curte a apreciat că este nelegală hotărârea instanței prin care, admițând contestația la titlu, a reținut existenţa unor obligaţii în sarcina altui pârât decât cel stabilit prin dispozitivul hotărârii contestate, care este clar și echivoc în acest sens. (Decizia nr. 3663 din 12 septembrie 2013 pronunţată în recurs de Secţia I civilă a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie având ca obiect contestaţie la titlu)