Telefon: +4.0722.556.897

In preambulul OUG 9/2013 privind timbrul de mediu, se precizeaza, justificandu-se necesitatea adoptarii actului normativ, urmatoarele:

"Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii cadrului necesar in vederea realizarii unor programe si proiecte din domeniul protectiei mediului, pentru imbunatatirea calitatii aerului si pentru incadrarea in valorile-limita prevazute de legislatia comunitara in acest domeniu.

De asemenea, prin adoptarea prezentului act normativ se asigura conformarea cu recomandarile Comisiei Europene cuprinse in comunicarea din 14 decembrie 2012 potrivit careia taxarea autoturismelor sa nu se bazeze pe criterii specifice tehnologice, ci pe date de performanta obiective, disponibile in mod obisnuit si relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO(2)"

 

Pentru cine are curiozitatea, Comunicarea din 14 decembrie 2012 la care face referire Guvernul, are urmatorul continut

 

Veti observa ca aceasta nu cuprinde nicio recomandare care sa aiba o minima legatura cu dispozitiile ordonantei:

COMISIA EUROPEANA

Bruxelles, 14.12.2012

COM(2012) 756 final

COMUNICARE A COMISIEI CATRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIU SI COMITETUL ECONOMIC SI SOCIAL EUROPEAN

Consolidarea pietei unice prin eliminarea obstacolelor fiscale transfrontaliere pentru autoturisme

1. INTRODUCERE

Peste 230 de milioane de autoturisme circula pe drumurile europene. In fiecare an, peste 13 milioane de autoturisme noi sunt inmatriculate in Uniunea Europeana, iar aproximativ 3 milioane de autoturisme folosite sunt transferate intre statele membre, dintre care pâna la 1 milion apartin persoanelor care migreaza dintr-un stat membru in altul1. Impozitarea autoturismelor constituie o importanta sursa de venituri pentru toate statele membre. In medie, taxele de inmatriculare si de circulatie reprezinta 1,9 % din toate veniturile fiscale din 20102. Nivelul real al acestor regimuri fiscale nationale si modul in care sunt concepute prezinta, prin urmare, un interes specific pentru autoritatile fiscale nationale, precum si pentru producatorii de autoturisme si pentru cetatenii si intreprinderile care detin si folosesc un autoturism. Aspectele legate de impozitarea dubla sau multipla3 si cele legate de eventualele discriminari fiscale in cazul transferurilor transfrontaliere de autoturisme sunt de interes pentru cetatenii UE si furnizorii de servicii. In raportul sau privind cetatenia UE in 20104, Comisia a anuntat ca va cauta solutii pentru evitarea platirii de doua ori a taxei de inmatriculare a autoturismelor, deoarece acest lucru poate fi un obstacol in calea exercitarii dreptului de libera circulatie al cetatenilor, iar in comunicarea sa intitulata „Indepartarea obstacolelor fiscale transnationale din calea cetatenilor UE”5, Comisia a subliniat ca, atunci când cumpara o masina din alt stat membru decât statul lor de resedinta sau atunci când transfera o masina in alt stat membru decât cel in care este inmatriculata, cetatenii UE se confrunta frecvent cu proceduri de reinmatriculare excesiv de complexe si pot fi nevoiti sa plateasca taxe de inmatriculare si/sau circulatie de doua ori.

Prezenta comunicare vizeaza aspectele fiscale in situatii transfrontaliere. Taxele mari de inmatriculare a autoturismelor transferate intre statele membre in contextul transferului resedintei permanente poate constitui un obstacol pentru potentialii migranti. De asemenea, multitudinea de praguri si de conditii tehnice diverse si necoordonate care declanseaza o anumita rata de impozitare, cum ar fi dimensiunea motorului, combustibilul utilizat sau emisiile de CO2 (fie pentru taxele de inmatriculare, fie pentru taxele de circulatie), complica si mai mult conditiile de piata deja foarte variate pentru producatorii de autoturisme, ducând la o fragmentare a pietei unice indusa fiscal si, prin urmare, la un comert transfrontalier afectat de fiscalitate.

Comisia a luat initiative si a prezentat propuneri legislative pentru a solutiona aceste probleme in trei ocazii, in 1975, in 1998 si in 20056. Propunerea din 1975 a dus la adoptarea Directivei 83/182/CEE7, care prevede scutiri de taxe pentru introducerea temporara a unui autovehicul rutier dintr-un stat membru in altul. Propunerea din 1998 viza introducerea unei scutiri obligatorii atunci când autovehiculele particulare erau introduse permanent intr-un stat membru din alt stat membru la transferul resedintei obisnuite a unei persoane private. Cea de a treia propunere viza eliminarea totala a taxelor de inmatriculare si inlocuirea lor cu taxe anuale de circulatie dupa o perioada de tranzitie de 10 ani si „ecologizarea” taxelor de circulatie. Ultimele doua propuneri nu au primit pâna in prezent sprijinul unanim necesar din partea statelor membre.

Trebuie remarcat faptul ca, in prezent, taxele de inmatriculare si de circulatie aplicabile autoturismelor nu sunt armonizate la nivelul UE. Aceasta inseamna ca evolutia taxarii vehiculelor in UE a depins pâna in prezent, in mare masura, de jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene (denumita in continuare „Curtea”).

In pofida jurisprudentei Curtii si a masurilor legislative, nu a fost posibil sa se depaseasca fragmentarea sistemelor fiscale nationale sau sa se elimine pe deplin si in mod sistematic dubla impunere si eventuala discriminare fiscala a autoturismelor transferate de cetateni dintrun stat membru in altul. In prezenta comunicare si in documentul de lucru al serviciilor Comisiei care o insoteste (denumit in continuare „documentul de lucru”) este descrisa si reevaluata situatia actuala in domeniul taxelor pe autoturisme in cadrul Uniunii8, in vederea identificarii celor mai bune practici pe care statele membre le-ar putea implementa tinând seama de cadrul legal existent.

Prezenta comunicare si documentul de lucru vizeaza clarificarea normelor UE in materie de taxare a vehiculelor, explicând drepturile si obligatiile statelor membre, ale cetatenilor si ale intreprinderilor. Din intrebarile adresate Comisiei, s-a constatat ca, adesea, cetatenii si intreprinderile nu cunosc sau nu inteleg suficient drepturile si obligatiile care le revin in diverse situatii, in special in cazul in care transfera autovehicule, temporar sau definitiv, dintrun stat membru in altul. Documentul de lucru, in special, urmareste sa ofere o imagine de ansamblu a bogatei jurisprudente a Curtii in materie de taxare a vehiculelor si ilustreaza legislatia secundara aplicabila in acest domeniu. Procedurile de reinmatriculare sunt abordate in mod specific in Propunerea Comisiei de Regulament al Parlamentului European si al Consiliului de simplificare a transferului de autovehicule inmatriculate in alt stat membru, in interiorul pietei unice. Este posibil ca, intr-o etapa ulterioara, sa fie necesara reexaminarea solutiilor propuse in prezenta comunicare pentru anumite situatii de utilizare a autoturismelor in alt stat membru decât cel de inmatriculare, in functie de rezultatul discutiilor cu privire la propunerea mentionata. Totusi, propunerea respectiva nu se refera la taxare, iar statele membre sunt libere sa isi exercite in continuare competentele fiscale cu privire la autovehicule, in conformitate cu legislatia Uniunii.

2. NORMELE ACTUALE PRIVIND TAXELE DE INMATRICULARE SI DE CIRCULATIE APLICATE AUTOTURISMELOR

Având in vedere ca, in afara de Directiva 83/182/CEE, pâna in prezent nu s-a adoptat legislatie fiscala secundara in acest domeniu, statele membre sunt libere sa aplice in cazul autoturismelor alte taxe decât TVA, atât timp cât aceste taxe sunt in conformitate cu principiile generale ale legislatiei UE.

2.1. Taxe de inmatriculare

Termenul „taxa de inmatriculare” utilizat in prezenta comunicare include toate tipurile de taxe legate in prezent de inmatricularea unui vehicul, indiferent de denumirile lor (TVA, acciza, sistem bonus-malus de mediu etc.), dar nu include taxele care acopera costurile administrative de inmatriculare a unui vehicul, nici costurile inspectiilor tehnice.

Legislatia UE

Directiva 83/182/CEE se refera la utilizarea temporara a unui vehicul intr-un alt stat membru decât cel de resedinta. Pentru vehiculele de uz privat, aceasta prevede ca utilizarea lor temporara intr-un stat membru este scutita de la plata taxelor de inmatriculare si a taxelor de circulatie daca persoana care isi transfera vehiculul are domiciliul stabil10 intr-un alt stat membru, iar vehiculul nu este donat, inchiriat sau imprumutat in statul membru de utilizare temporara sau imprumutat unui rezident al statului respectiv. Aceasta inseamna ca, in alte situatii decât cele care intra sub incidenta directivei, statele membre pot, in principiu, sa perceapa taxe de inmatriculare si/sau de circulatie.

Legislatia nationala

In prezent, 18 dintre statele membre percep taxe de inmatriculare pentru vehicule11. Baza de impozitare si nivelul de impozitare difera considerabil de la un stat membru la altul12. Printre factorii de diferentiere cei mai comuni se numara pretul de achizitie sau valoarea autoturismului, combustibilul utilizat (de exemplu, benzina sau motorina), dimensiunea sau puterea motorului si emisiile de CO2 ale autoturismului. In ultimii ani, multe state membre si-au restructurat baza de impozitare pentru taxele de inmatriculare si taxele de circulatie, pentru a fi legata integral sau partial de emisiile de CO2. In general, taxele de inmatriculare nationale se percep o singura data pe durata de viata a autovehiculului, mai putin in Belgia, unde se percep de fiecare data când proprietarul (privat) al unui autoturism se schimba.

Având in vedere legislatia insuficienta la nivelul UE in ceea ce priveste impozitarea autoturismelor, Curtea a fost sesizata intr-o serie de cazuri si a stabilit câteva principii pe care statele membre trebuie sa le respecte atunci când aplica taxe de inmatriculare in situatii precum cele descrise mai sus. Totusi, in timp ce aceasta jurisprudenta a furnizat solutii pentru discriminarea intre produsele nationale si produsele importate, problema dublei impuneri care apare in situatii precum cele descrise in cazurile 1, 2 si 8 nu a fost abordata.

2.2. Taxele de circulatie

Termenul „taxe de circulatie” utilizat in prezenta comunicare include toate tipurile de taxe legate de punerea in circulatie a unui autoturism pe teritoriul unui stat membru, indiferent de denumirea taxei, cu exceptia taxelor de peaj, a vinietelor si a accizelor la carburanti. In general, taxele de circulatie sunt percepute o data pe an de statul membru in care este inmatriculat autoturismul si sunt diferentiate in functie de dimensiunea sau puterea motorului, de combustibilul utilizat si/sau performantele ecologice ale autoturismului. In cazul in care un autoturism a fost radiat sau si-a schimbat proprietarul in cursul perioadei pentru care a fost achitata taxa de circulatie, se acorda o rambursare pro-rata. Astfel, problema dublei impuneri in caz de utilizare transfrontaliera a autoturismelor este limitata.

3. PROBLEMELE PERSISTENTE

3.1. Problema dublei impuneri

Desi jurisprudenta Curtii a rezolvat o serie de aspecte legate de perceperea de taxe de inmatriculare in tara de destinatie, ramân o serie de probleme in diverse situatii. Taxele de inmatriculare Cetatenii pot fi confruntati cu dubla impunere atunci când transfera permanent un autoturism in alt stat membru sau când utilizeaza autoturismul in principal intr-o tara diferita de cea in care a fost initial inmatriculat.

Dubla impunere apare in special atunci când cetatenii migreaza dintr-un stat membru care percepe taxa de inmatriculare fara a prevedea o rambursare in cazul transferului unui autoturism in alt stat membru care aplica o taxa de inmatriculare fara a prevedea o scutire de la plata taxei intr-un astfel de caz. Dubla impunere poate avea loc, de asemenea, in cazurile in care un autoturism este inmatriculat intr-un stat membru care aplica taxe de inmatriculare si este folosit, in principal, (temporar sau permanent) in alt stat membru care aplica, de asemenea, taxe de inmatriculare (cazurile 3 si 5 de mai sus). Pe masura ce integrarea UE isi urmeaza cursul, din ce in ce mai multe persoane se deplaseaza dintr-o tara in alta sa locuiasca, sa studieze, sa lucreze sau sa se pensioneze, ori au case de vacanta in alte state membre, lasându-si autoturismul (sau al doilea autoturism) in aceste  state

14. Desi normele UE permit evitarea dublei impuneri in anumite situatii specifice, problema dublei impuneri poate inca aparea in multe alte situatii. Taxele de circulatie Dubla impunere in domeniul taxelor de circulatie este improbabila, deoarece acestea sunt percepute anual si numai pro rata; in general, acestea sunt rambursate in caz de radiere.

3.2. Alte provocari

3.2.1. Lipsa de informatii cu privire la aplicarea taxelor de inmatriculare si de circulatie in situatii transfrontaliere Cetatenii se plâng adesea nu numai cu privire la dubla impunere, dar si cu privire la complexitatea normelor de impozitare din strainatate si la dificultatile intâmpinate in obtinerea de informatii privind respectivele reguli si proceduri. Aceste dificultati sunt in parte cauzate de barierele lingvistice.3.2.2. Aplicarea corecta a normelor UE in cazul utilizarii temporare sau ocazionale a unui autoturism Aplicarea corespunzatoare a Directivei 83/182/CEE in ceea ce priveste regimul fiscal in cazul utilizarii temporare sau ocazionale a unui autoturism in alt stat membru decât cel in care este inmatriculat a facut obiectul a numeroase hotarâri judecatoresti si proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor (a se vedea sectiunea 3.1 din documentul de lucru al serviciilor Comisiei). Alte situatii in care Curtea a fost invitata sa decida se refera la leasingul transfrontalier, autoturismele unei societati utilizate de un angajat sau de un administrator care locuieste in alt stat membru si autoturismele luate cu imprumut de un rezident al unui alt stat membru decât cel in care este inmatriculat vehiculul (a se vedea sectiunile 3.4 – 3.7. din documentul de lucru al serviciilor Comisiei). Pâna acum, jurisprudenta Curtii a cristalizat principii importante care au clarificat competentele de impozitare ale statelor membre, protejând drepturile cetatenilor UE. Totusi, se pare ca pentru unele statele membre este o provocare sa adapteze legislatia si practicile nationale in conformitate cu aceste evolutii.

Comisia este in mod continuu angajata in monitorizarea respectarii jurisprudentei Curtii de catre legislatia statelor membre in acest domeniu.

3.2.4. Fragmentarea pietei indusa fiscal

Majoritatea statelor membre care percep taxe de inmatriculare sau de circulatie pe baza specificatiilor tehnice ale unui autoturism fac acest lucru diferentiind in functie de performantele tehnice (de exemplu, dimensiunea sau puterea motorului) sau cantitatea emisiilor de CO2

Totusi, nu multe state membre fac uz de aceasta posibilitate.

Producatorii de autoturisme, acolo unde era rentabil din punct de vedere economic, si-au adaptat ofertele in functie de caracteristicile de proiectare de care se tine seama la perceperea taxelor pentru autoturisme, in special prin furnizarea catre principalele lor piete a unor autoturisme care se situeaza putin sub anumite praguri, cum ar fi autovehicule cu dimensiunea motorului de 1 599 cm³ sau de 1 999 cm³. Totusi, aceste praguri difera de la tara la tara. Aceasta absenta a armonizarii declanseaza astfel o fragmentare „tehnica” a pietei unice. Drept urmare, potentialele economii de scara ale unei piete unice cu aproximativ 13 milioane de autoturisme noi inmatriculate anual nu pot fi exploatate pe deplin, ceea ce are un impact negativ atât asupra competitivitatii sectorului, cât si asupra eficacitatii programelor de stimulare. In consecinta, si costul autoturismelor este mai ridicat. Acest lucru se datoreaza faptului ca un sistem fragmentat determina producatorii de autoturisme sa risipeasca resurse pentru ajustarea autoturismelor, astfel incât acestea sa se poata incadra in praguri diferite, si reduce rentabilitatea politicii europene in domeniul schimbarilor climatice. Aceasta fragmentare in domeniul taxelor pentru autoturisme a fost recunoscuta in mod clar in 2012 de Grupul la nivel inalt CARS 2117. Prin urmare, producatorii de autoturisme au solicitat aplicarea unor taxe armonizate pentru autoturisme in functie de emisiile de CO2. Pâna in prezent, initiativa Comisiei de armonizare in acest sens nu a primit totusi sprijin unanim din partea statele membre.

4. OPtIUNI DE POLITICA sI CELE MAI BUNE PRACTICI

Comisia considera ca eliminarea taxelor de inmatriculare si integrarea acestora (intr-un mod neutru din punctul de vedere al veniturilor) in taxele de circulatie, precum si armonizarea si „ecologizarea” taxelor pe autoturisme, reprezinta cea mai buna solutie pentru problemele identificate mai sus. Totusi, deoarece pâna in prezent propunerea din 2005 nu a fost adoptata, trebuie cautate solutii imediate pentru problemele identificate in prezenta comunicare.

4.1. Problema dublei impuneri

Astfel, pentru a se evita dubla impunere sau „supraimpozitarea” in cazul in care un cetatean al UE transfera permanent un autoturism in alt stat membru (cazurile 1, 2 si 8 din sectiunea 2.1) exista, in principiu, trei optiuni de politica:

• statul membru de destinatie scuteste in totalitate autoturismul „importat” de la plata taxelor de inmatriculare;

• statul membru de plecare restituie o parte din taxa de inmatriculare deja platita si inclusa inca in valoarea autoturismului (taxa reziduala)19;

• statul membru de destinatie reduce taxa interna datorata cu valoarea taxei platite deja in statul membru de plecare (sistem de deducere), in plus fata de deprecierea care trebuie aplicata la taxarea autoturismelor folosite.

Prima optiune ar putea avea unele implicatii bugetare negative pentru statele membre care aplica taxe de inmatriculare ridicate. Totusi, acest regim fiscal cu taxe ridicate ar putea descuraja, de asemenea, atât imigratia, cât si contractele de munca transfrontaliere, cu potentiale efecte negative asupra economiilor acestor state. De asemenea, aceasta optiune pune imigrantii care sosesc cu autoturisme (utilizate) oarecum intr-o pozitie privilegiata in comparatie cu rezidentii. Totusi, deoarece migratia in sine antreneaza, de regula, costuri sociale si economice ridicate pentru imigrant, „privilegiul fiscal” va compensa doar partial aceste costuri.

Conform celei de-a doua optiuni, statul membru de plecare „pierde” taxa reziduala. Insa, ca urmare a rambursarii, autoturismul paraseste statul membru „neutru din punct de vedere fiscal”.

In cazul celei de-a treia optiuni, autoturismul va fi in fapt exportat neutru din punct de vedere fiscal din tara de plecare. Statul membru de destinatie ar fi cel care renunta la veniturile fiscale corespunzatoare taxei reziduale. Implicatiile bugetare negative ale aplicarii unui astfel de sistem de deducere ar fi mai putin pronuntate decât implicatiile aplicarii unui regim de scutire de la plata taxei.

Cel mai bun regim pentru cetateni ar fi un sistem de rambursare bazat pe depreciere aplicat de statul membru de plecare, combinat cu o scutire de la plata taxei de inmatriculare in statul membru de destinatie. In aceasta situatie, sarcina fiscala finala in primul stat membru ar fi intotdeauna proportionala cu perioada de utilizare a autoturismelor in statul membru respectiv (adica nu ar avea loc o supraimpozitare), iar in cel de-al doilea stat membru nu s-ar face simtita nicio sarcina fiscala. Al doilea regim in ordinea preferintelor ar fi o combinatie a sistemelor de rambursare si deducere. Acest regim este mai putin avantajos pentru cetateni, deoarece acestia nu vor beneficia pe deplin sau deloc de deducere in cazul in care se muta intr-un stat membru care nu percepe deloc taxa de inmatriculare sau percepe o taxa de inmatriculare mai mica.

4.2. Alte provocari

4.2.4. Fragmentarea pietei indusa fiscal

Desi propunerea din 2005 nu a primit sprijinul unanim al statelor membre, trebuie sa se recunoasca faptul ca numeroase state membre au introdus elemente legate de mediu in taxele de inmatriculare si/sau de circulatie. Cu toate acestea, chiar daca statele membre aplica aceleasi elemente legate de mediu, ele utilizeaza deseori praguri diferite care duc la diferente (uneori enorme) ale taxelor percepute. Diferentierile in taxarea autoturismelor nu ar trebui sa se bazeze pe criterii specific tehnologice, cum ar fi dimensiunea sau puterea motorului, ci pe date de performanta obiective, disponibile in mod obisnuit si relevante din punctul de vedere al politicilor, cum ar fi emisiile de CO2. In plus, pragurile ar trebui sa fie actualizate regulat pentru a mentine presiunea de a cumpara un vehicul ecologic si eficient. Din aceasta perspectiva, se recomanda ca statele membre sa examineze in cadrul unui grup de lucru modul in care pot fi mai bine coordonate criteriile pe care le folosesc drept baza pentru calcularea taxelor de inmatriculare si de circulatie, astfel incât sa se diminueze fragmentarea tehnica a pietei autoturismelor din UE, sa fie exploatate economiile de scara si sa fie atinse obiectivele de mediu in mod eficient din punct de vedere economic. Trebuie mentionat, de asemenea, ca serviciile Comisiei pregatesc in prezent orientari pentru statele membre care doresc sa introduca stimulente financiare in conformitate cu strategia europeana privind vehiculele ecologice si eficiente din punct de vedere energetic22.

5. CONCLUZIE sI MASURI SUBSECVENTE

Mobilitatea cetatenilor este in continua crestere, datorita integrarii europene si ca urmare a faptului ca modelele de activitate economica si de crestere se bazeaza din ce in ce mai mult pe intensificarea diviziunii internationale a muncii. Mobilitatea poate contribui la rezolvarea problemelor de pe pietele locale ale muncii, poate spori eficienta pietelor si poate intensifica cresterea economica. Libera circulatie este, de asemenea, dreptul cel mai apreciat de cetatenii din UE si o piatra de temelie in dezvoltarea Uniunii. Dubla impunere in materie de taxare a vehiculelor, taxele de inmatriculare ridicate la transferul unui autoturism in contextul migratiei si lipsa de informatii privind acest aspect pot impiedica mobilitatea transfrontaliera.

Desi abordarea propusa de Comisie in 2005, si anume eliminarea taxelor de inmatriculare si integrarea acestora in taxele de circulatie existente, intr-un mod neutru din punctul de vedere al veniturilor, nu a fost pâna in prezent adoptata, unele state membre au luat deja, in mod voluntar, anumite masuri prevazute de propunere, o initiativa salutata de Comisie. Cu toate acestea, persista o serie de probleme care sunt incompatibile cu ideea unei piete unice reale si, prin urmare, necesita o solutie pe termen scurt.

Prin urmare, Comisia a identificat si propune statelor membre sa aplice pe termen scurt urmatoarele bune practici:

1. Pentru a se asigura ca cetatenii isi cunosc drepturile si obligatiile de contribuabili atunci când se muta in alt stat membru, statele membre trebuie sa furnizeze informatii adecvate cu privire la modul in care aplica taxele de inmatriculare si de circulatie pentru vehiculele aflate in situatii transfrontaliere, inclusiv informatii privind modul in care acestea au pus in aplicare cadrul legislativ al UE descris in

In acest scop, trebui desemnat un punct de contact central pentru contribuabili, catre care poate fi publicat un link pe site-ul web al Comisiei.

2. Pentru a evita dubla impunere si „supraimpozitarea”, in cazul in care cetatenii transfera definitiv un autoturism dintr-un stat membru in altul, statele membre care au aplicat initial o taxa de inmatriculare ar trebui cel putin sa acorde o rambursare partiala a taxei tinând seama de deprecierea autoturismului, indiferent daca statul membru de destinatie prevede sau nu o scutire de la plata taxei de inmatriculare, daca este cazul.

3. Statele membre ar trebui sa faca uz pe deplin de flexibilitatea oferita de Directiva 83/182/CEE de a aplica prevederi mai liberale care sa permita utilizarea temporara a vehiculelor in statele membre fara aplicarea de taxe de inmatriculare si de circulatie.

Acest lucru se refera, in special, la inchirierea de autoturisme inmatriculate in alt stat membru, dar, de asemenea, si la alte situatii de utilizare temporara sau ocazionala de catre un rezident a unui autoturism inmatriculat in alt stat membru.

4. Sa ia masuri pentru a reduce fragmentarea pietei de autoturisme din UE cauzata de aplicarea divergenta de catre statele membre a taxelor de inmatriculare si de circulatie. Viitoarele orientari privind stimulentele financiare pentru vehicule ecologice si eficiente din punct de vedere energetic trebuie de asemenea sa fie luate in considerare.

Dupa primirea avizului din partea institutiilor carora li se adreseaza prezenta comunicare, Comisia intentioneaza sa infiinteze un grup de lucru tehnic pentru a discuta cu statele membre aspectele mentionate mai sus. Ca urmare a acestui proces, discutiile in cadrul Consiliului cu privire la propunerea din 2005 ar putea cunoaste un nou impuls. De asemenea, ar putea fi avuta in vedere si revizuirea Directivei 83/182/CEE pentru a tine seama de ampla jurisprudenta a Curtii si pentru a imbunatati transparenta si securitatea juridica.

In concluzie, in conditiile in care comisia recomanda statelor membre eliminarea taxelor de inmatriculare, Guvernul Romaniei introduce o noua taxa de inmatriculare, o vopseste "timbru de mediu", o aplica si pentru atuvehiculele rulate in parcul auto national (ca sa scape de ideea de discriminare) si o si implementeaza, fara ca macar comunicarea Comisiei sa primeasca avizul institutiilor carora se adreseaza, in anticiparea revizuirii Directivei 83/182/CEE.

In discutie ramane inca un aspect, asupra caruia vom reveni cu detalii: Care este sanctiunea pentru neplata timbrului? Ordonanta nu prevede nicio sanctiune expresa!

 

 

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.