In Monitorul Oficial nr. 69 din 1 februarie 2013 a fost publicat Ordinul nr. 359/C/2013 al ministrului Justitiei pentru aprobarea formularelor utilizate in procedura cu privire la cererile de valoare redusa prevazuta de art. 1.025–1.032 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila.

 

In cadrul actului normativ sunt prezentate instructiunile de completare ale formularului de cerere de valoare redusa astfel:

Instanta judecatoreasca

La aceasta rubrica trebuie sa indicati judecatoria careia ii adresati cererea.

Identificarea partilo

In procedura cu privire la cererile de valoare redusa, partile nu au obligatia de a fi reprezentate de avocat. Paratului i se va comunica, in copie, formularul de cerere si, daca este cazul, inscrisurile depuse de dumneavoastra. Paratului i se ofera posibilitatea de a-si prezenta punctul de vedere.

Informatii privind cererea introductiva

Formularul de cerere este disponibil si pe site-ul Ministerului Justitiei (www.just.ro), si pe portalul instantelor de judecata (portal.just.ro).

Domeniul de aplicare a procedurii cu privire la cererile de valoare redusa: Retineti faptul ca procedura cu privire la cererile de valoare redusa are un domeniu de aplicare limitat. Cererile cu o valoare mai mare de 10.000 lei la data sesizarii instantei sau cele care sunt mentionate la art. 1.025 alin. (2) si (3) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, republicata, cu completarile ulterioare (cererile in materie fiscala, vamala sau administrativa; cererile privind angajarea raspunderii statului pentru acte sau omisiuni in cadrul exercitarii autoritatii publice; cererile referitoare la: starea civila sau capacitatea persoanelor fizice, drepturile patrimoniale nascute din raporturile de familie, mostenire, insolventa, concordatul preventiv, procedurile privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare, asigurari sociale, dreptul muncii, inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani, arbitraj si atingeri aduse dreptului la viata privata sau altor drepturi care privesc personalitatea) nu pot fi solutionate potrivit acestei proceduri. In cazul in care cererea nu poate fi solutionata potrivit acestei proceduri, instanta judecatoreasca va va informa in acest sens, iar, daca nu va retrageti cererea, aceasta va fi judecata potrivit dreptului comun. In cazul in care nu doriti continuarea procedurii in aceste conditii, trebuie sa va retrageti cererea.

In cazul cererilor evaluabile in bani, indicati doar valoarea obligatiei principale, fara a preciza si dobanzile, cheltuielile de judecata si alte venituri accesorii.

In cazul in care cererea nu este evaluabila in bani, va rugam sa indicati valoarea estimativa a acesteia.

In cazul in care pretindeti dobanzi contractuale (de exemplu, in cazul unui credit), va rugam sa precizati rata dobanzii si data de la care ar trebui sa curga dobanda. In cazul in care solicitati plata unor dobanzi diferite, trebuie sa completati rata dobanzii si perioadele in care ar trebui sa curga fiecare dintre dobanzi.

In cazul in care obtineti castig de cauza, instanta judecatoreasca poate aproba acordarea de dobanzi legale; va rugam sa precizati daca solicitati acest lucru si, daca este cazul, data de la care ar trebui sa curga dobanda legala.

In cazul in care solicitati restituirea cheltuielilor de judecata (de exemplu, onorariul avocatului), precizati acest lucru.

Detalii privind cererea

Descrieti probele de care intelegeti sa va folositi in sustinerea cererii dumneavoastra.

Aveti obligatia de a depune, odata cu prezentul formular de cerere, si copii, certificate de dumneavoastra pentru conformitate cu originalul, de pe inscrisurile de care intelegeti sa va folositi in sustinerea cererii, intr-un numar de exemplare egal cu numarul partilor pe care le chemati in judecata, la care se adauga un exemplar pentru instanta.

Instanta va putea incuviinta si alte probe in afara inscrisurilor depuse de parti. In cazul in care solicitati dovada cu martori, trebuie sa indicati numele, prenumele si adresa acestora. Instanta nu va incuviinta insa acele probe a caror administrare necesita cheltuieli disproportionate fata de valoarea cererii introductive sau a cererii reconventionale.

Dezbaterea orala

Procedura cu privire la cererile de valoare redusa este o procedura scrisa. Cu toate acestea, in prezentul formular de cerere sau intr-o etapa ulterioara, puteti solicita organizarea unor dezbateri orale. De asemenea, si instanta poate dispune infatisarea partilor, daca apreciaza acest fapt ca fiind necesar.

Instanta judecatoreasca poate sa refuze solicitarea de organizare a unor dezbateri orale in cazul in care considera ca, tinand seama de imprejurarile cauzei, nu sunt necesare dezbateri orale.

Data si semnatura

Verificati daca v-ati scris numele si prenumele lizibil si daca ati semnat si datat formularul de cerere pe ultima sa pagina. File suplimentare: in cazul in care spatiul nu este suficient, puteti adauga file noi, pe care trebuie sa le semnati.

Sursa: infolegal.ro