Telefon: +4.0722.556.897


    CAP. IX
    Domeniul transporturilor si infrastructurii
    ART. 74
    Pe durata situatiei de urgenta, Guvernul stabileste conditiile specifice de asigurare a serviciilor de transport, de calatori si marfa, astfel incat sa fie asigurata cu prioritate protectia populatiei si a bunurilor.

    ART. 75
    Furnizorii de servicii de comunicatii electronice au obligatia de a stabili masuri tehnice si organizatorice in vederea asigurarii integritatii retelelor de comunicatii electronice, de a asigura continuitatea furnizarii serviciilor de comunicatii electronice si de a evita posibilele situatii de intrerupere a traficului de voce si/sau de date in retelele publice de comunicatii electronice pentru utilizatorii autoritati militare si civile.

    ART. 76
    Pe durata starii de urgenta, furnizorii de servicii de comunicatii electronice pot utiliza si serviciile de mesaje scurte (SMS) pentru indeplinirea obligatiilor privind transmiterea informatiilor precontractuale si contractuale, incheierea contractelor si obtinerea confirmarii incheierii contractului. In acest caz, sarcina probei indeplinirii obligatiilor legale revine furnizorului de servicii de comunicatii electronice.

    CAP. X
    Domeniul educatie si cercetare
    ART. 77
    Pe durata starii de urgenta, se suspenda toate activitatile didactice ce impun prezenta fizica a anteprescolarilor, prescolarilor, elevilor si studentilor in unitatile si institutiile de invatamant.

    ART. 78
    Pe durata starii de urgenta, unitatile de invatamant preuniversitar organizeaza, in masura posibilitatilor, desfasurarea de activitati din planurile de invatamant, in format online. Derularea acestor activitati, precum si modul de recuperare a elementelor care nu pot fi parcurse in aceasta perioada se stabilesc de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii.

    ART. 79
    Pe durata starii de urgenta, institutiile de invatamant superior din sistemul national de invatamant, in baza autonomiei universitare, cu respectarea calitatii actului didactic si cu asumarea raspunderii publice, vor utiliza metode didactice alternative de predare-invatare-evaluare, in format online.

    ART. 80
    Activitatile didactice si/sau de cercetare din planurile de invatamant, nerealizate pe durata starii de urgenta, se organizeaza si se desfasoara de catre fiecare institutie de invatamant superior, in baza autonomiei universitare. Activitatile didactice de tipul laboratoare, proiecte, activitati de cercetare, care impun interactiunea nemijlocita, in spatiul universitar, a studentilor cu cadrele didactice si de cercetare vor fi recuperate dupa incetarea starii de urgenta.

    ART. 81
    Pentru finantarea din fonduri publice a proiectelor de cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare cu impact asupra limitarii efectelor pandemiei COVID-19, competitiile de propuneri de proiecte demarate in perioada starii de urgenta se vor desfasura in procedura accelerata si simplificata, stabilita de Guvern.

    CAP. XI
    Alte masuri
    ART. 82
    Pe perioada situatiei de urgenta, Guvernul adopta masurile care se impun pentru a fi asigurate securitatea alimentara a populatiei si continuitatea in aprovizionarea, productia, procesarea, transportul, distributia si furnizarea de produse in cadrul lantului alimentar, pentru bunurile de stricta necesitate.

    ART. 83
    Pe durata starii de urgenta, autoritatile administratiei publice centrale si locale, autoritatile administrative autonome, regiile autonome, societatile si companiile nationale si societatile la care statul ori o unitate administrativ-teritoriala este actionar unic sau majoritar vor lua masuri pentru organizarea activitatii astfel incat sa fie evitat, pe cat posibil, contactul direct intre persoane, inclusiv prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare.

    ART. 84
    (1)  Autoritatile si institutiile publice stabilesc masurile care se impun pentru asigurarea desfasurarii optime a activitatii, cu respectarea regulilor de disciplina sanitara stabilite de autoritatile cu atributii in domeniu, inclusiv prin hotararile Comitetului National privind Situatiile Speciale de Urgenta, urmarind cu prioritate asigurarea preventiei si reducerea riscului de imbolnavire.
    (2)  Dispozitiile alin. (1) se aplica si organelor de conducere ale profesiilor de avocat, notar public, executor judecatoresc, precum si ale celorlalte profesii.
    (3)  Organele de politie, jandarmerie sau alti agenti ai fortei publice, dupa caz, sunt obligati sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a masurilor prevazute la alin. (1).

    ART. 85
    (1)  Ministerul Apararii Nationale sprijina, la cerere, autoritatile administratiei publice centrale si locale:
    a) prin delegare/detasare a personalului propriu pentru aplicarea masurilor stabilite prin ordonantele militare si ordinele autoritatilor competente, potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului apararii nationale;
    b) prin executarea de activitati/actiuni specifice pentru limitarea infectarii cu coronavirusul SARS-CoV-2 a comunitatilor, in functie de pregatire si resursele avute la dispozitie.

    (2)  In situatiile prevazute la alin. (1), consiliile judetene sau locale pun la dispozitie spatii pentru cazarea personalului, instalarea sau parcarea echipamentelor si tehnicii militare si asigura accesul la utilitatile necesare interventiilor.

    ART. 86
    La propunerea ministerelor si autoritatilor publice locale, Ministerul Afacerilor Interne, prin Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, analizeaza si face propuneri de folosire a unor resurse materiale si umane in vederea sprijinirii populatiei afectate, precum si a satisfacerii cererilor de produse si servicii destinate nevoilor institutiilor cu atributii in domeniul apararii, ordinii publice si securitatii nationale, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

    ART. 87
    (1)  La solicitarea institutiilor si autoritatilor publice centrale si locale beneficiare, autoritatile imputernicite de lege pregatesc si efectueaza rechizitii de bunuri si chemarea persoanelor fizice pentru prestari de servicii in interes public,  necesare prevenirii si combaterii COVID-19, in conditiile Legii nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public.
    (2)  Plata prestarilor de servicii in interes public, efectuate in timpul starii de urgenta, se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar. In cazul in care activitatea prestata nu poate fi asociata unei functii existente in sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, plata se face la nivelul unei functii similare, stabilita de beneficiar, cu avizul Ministerului Muncii si Protectiei Sociale.

    ART. 88
    Dispozitiile art. 86 si 87 se aplica in mod corespunzator si Administratiei Nationale a Penitenciarelor, in scopul sprijinirii unitatilor din subordinea acesteia, pentru prevenirea imbolnavirii si tratarea persoanelor private de libertate afectate, precum si pentru satisfacerea cererilor de produse si servicii destinate nevoilor sistemului penitenciar, inclusiv prin scoaterea, in conditiile legii, a unor materiale din rezervele de stat sau de mobilizare.

    ART. 89
    (1)  Pe durata starii de urgenta, unitatile sanitare, de asistenta sociala si de asistenta medico-sociala, precum si institutiile si autoritatile publice pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale, vaccinuri, seruri, reactivi si consumabile aferente, cu avizul de acceptare al Agentiei Nationale a Medicamentului si Dispozitivelor Medicale din Romania.
    (2)  Pe durata starii de urgenta, categoriile prevazute la alin. (1) pot primi, sub forma darului manual, indiferent de valoarea evaluata, echipamente de protectie si dezinfectanti.

    ART. 90
    Pe durata starii de urgenta, drepturile prevazute la art. 35 alin. (2)-(8) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare, se acorda fara a se tine cont de obligativitatea incadrarii in limita de 3% prevazuta la alin. (4) si (5) ale aceluiasi articol si fara a tine cont de plafonul maxim de ore anual, stabilit la alin. (6) al aceluiasi articol.

    ART. 91
    (1)  Institutiile si autoritatile publice, precum si operatorii privati contribuie la campania de informare publica privind masurile adoptate si activitatile desfasurate la nivel national.
    (2)  In situatia propagarii unor informatii false in mass-media si in mediul on-line cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire, institutiile si autoritatile publice intreprind masurile necesare pentru a informa in mod corect si obiectiv populatia in acest context.
    (3)  Furnizorii de servicii de gazduire si furnizorii de continut sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa intrerupa imediat, cu informarea utilizatorilor, transmiterea intr-o retea de comunicatii electronice ori stocarea continutului, prin eliminarea acestuia la sursa, daca prin continutul respectiv se promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire.
    (4)  In situatia in care eliminarea la sursa a continutului prevazut la alin. (3) nu este fezabila, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului sunt obligati ca, la decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, sa blocheze imediat accesul la respectivul continut si sa informeze utilizatorii.
    (5)  La decizia motivata a Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, furnizorii de retele de comunicatii electronice destinate publicului au obligatia de a bloca imediat accesul utilizatorilor din Romania la continutul care promoveaza stiri false cu privire la evolutia COVID-19 si la masurile de protectie si prevenire si este transmis intr-o retea de comunicatii electronice de catre persoanele de la alin. (3) care nu se afla sub jurisdictia legislatiei nationale.

    ART. 92
    Pe durata starii de urgenta pot fi depasite normele de dotare si consum prevazute de reglementarile in vigoare, daca aceasta depasire se datoreaza efectelor evolutiei COVID-19 si masurilor de protectie si prevenire.

    ART. 93
    Pe durata starii de urgenta, termenele legale stabilite pentru solutionarea solicitarilor formulate in exercitarea liberului acces la informatii de interes public, precum si a petitiilor se dubleaza.

    ART. 94
    Guvernul Romaniei efectueaza, in regim de urgenta, rectificarea bugetara, in vederea asigurarii resurselor financiare necesare.


    ANEXA 2

    MASURI
    de prima urgenta cu aplicabilitate graduala
    1. Izolarea si carantina persoanelor provenite din zonele de risc, precum si a celor care iau contact cu acestea; masuri de carantinare asupra unor cladiri, localitati sau zone geografice
    2. Inchiderea graduala a punctelor de trecere a frontierei de stat
    3. Limitarea sau interzicerea circulatiei vehiculelor sau a persoanelor in/spre anumite zone ori intre anumite ore, precum si iesirea din zonele respective
    4. Interzicerea graduala a circulatiei rutiere, feroviare, maritime, fluviale sau aeriene pe diferite rute si a metroului
    5. Inchiderea temporara a unor restaurante, hoteluri, cafenele, cluburi, cazinouri, sedii ale asociatiilor si ale altor localuri publice
    6. Asigurarea pazei si protectiei institutionale a statiilor de alimentare cu apa, energie, gaze, a operatorilor economici care detin capacitati de importanta strategica la nivel national
    7. Limitarea activitatii spitalelor publice la internarea si rezolvarea cazurilor urgente:
    (i) urgente de ordin I - pacienti internati prin unitati de primiri urgente/compartimente de primiri urgente care isi pot pierde viata in 24 de ore;
    (ii) urgente de ordin II - pacienti care trebuie tratati in cadrul aceleiasi internari (odata diagnosticati nu pot fi externati);
    (iii) pacientii infectati cu virusul SARS-CoV-2, respectiv diagnosticati cu COVID-19.


    -----

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.