Telefon: +4.0722.556.897

La data de 30.03.20210 a fost publicata in Monitorul Oficial ORDONANTA DE URGENTA nr. 37 din 30 martie 2020 privind acordarea unor facilitati pentru creditele acordate de institutii de credit  si institutii financiare nebancare anumitor categorii de debitori. Cu bold italic comentariile mele.
Si zice asa marita ordonanta:

    Avand in vedere Decretul (stim care), in contextul evolutiei situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 la nivelul a peste 150 de tari, in care aproximativ 160.000 de persoane au fost infectate si peste 5.800 au decedat, precum si declararea  Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii, la data de 11 martie 2020,
    In acest context, in scopul prevenirii raspandirii virusului si pentru limitarea efectelor negative ale acestuia trebuie (DA, chiar treebuie!) luate o serie de masuri care vor viza sectorul sanatatii publice, educatiei, protectiei sociale, precum si masuri de limitare a efectelor negative determinate de limitarea sau intreruperea activitatilor socioeconomice.
    In circumstantele exceptionale create de focarul SARS-CoV-2, intreprinderile mici si mijlocii se confrunta cu o lipsa severa de lichiditate (firmele pe primul loc?!), iar persoanele fizice sunt afectate prin diminuarea (chiar lipsa lor cu totul in multe cazuri) veniturilor.
    Intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru combaterea efectelor negative care influenteaza situatia economica a unor categorii de debitori si intrucat elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,
    Conform comunicatului Bancii Nationale a Romaniei din data de 24.03.2020, reglementarile actuale permit imprumutatorilor, institutii bancare si nebancare, sa amane la plata creditele oricarei persoane fizice afectate de pandemia COVID-19, fara aplicarea conditiilor prevazute de Regulamentul Bancii Nationale a Romaniei nr. 17/2012 privind unele conditii de creditare, cu modificarile ulterioare, privind gradul de indatorare, limitarea creditului in functie de valoarea garantiei si durata maxima a creditului de consum.

PAUZA! Ce a spus BNR printr-un comunicat de presa (nu e act normativ, nu e publicat in Monitorul Oficial) : "Amânarea la plată (urmare a unei măsuri generale sau prin negocieri directe cu clienții), determinată de situația actuală, nu trebuie asociată unei noțiuni de dificultate financiară a debitorului. În consecință, creditul nu trebuie reclasificat, iar instituția bancară nu trebuie să constituie provizioanele pe sumele datorate, ca urmare a restructurării.

Astfel, deși definiția stării de nerambursare presupune orice operațiune de restructurare a unui credit și trebuie asociată noțiunii de dificultate financiară, în situația unui moratoriu (amânare de plată) privat sau public, o astfel de operațiune nu este apreciată ca o măsură de restructurare, pentru că nu a avut loc din cauza unei dificultăți financiare a debitorului.

Reglementările actuale permit împrumutătorilor (instituții bancare și nebancare) să amâne la plată creditele oricărei persoane fizice afectate de pandemia COVID‑19, fără aplicarea condițiilor prevăzute de Regulamentul BNR nr.17/2012 privind unele condiții de creditare, cu modificările ulterioare, privind gradul de îndatorare, limitarea creditului funcție de valoarea garanției și durata maximă a creditului de consum." - BNR a spus mai mult decat Guvernul prin ordonanta emisa, in sensul ca nu a impus bancilor si cu atat mai putin debitorilor conditii ce trebuie indeplinite pentru amanarea la plata, ceea ce de principiu face ordonanta inutila. Este oarecum lesne de inteles ca toate, dar TOATE BANCILE vor avea interesul ca creditele acordate sa nu se "strice", astfel ca vor acorda inlesniri la plata (suspendari, amanari si alte facilitati) chiar fara indeplinirea conditiilor impuse de Guvern prin ordonanta asta. 

CONTINUAM CU ORDONANTA


        Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
    ART. 1
    In intelesul prezentei ordonante de urgenta, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
    a) creditori - institutii de credit [...], precum si sucursalele institutiilor de credit si ale institutiilor financiare nebancare din strainatate care desfasoara activitate pe teritoriul Romaniei;
    b) debitori - persoanele fizice, inclusiv persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, profesiile liberale si cele care se exercita in baza unor legi speciale, indiferent de forma de exercitare a profesiei si persoanele juridice din

- contractele de credit,

- leasing,

    c) scrisoare de garantie - angajamentul irevocabil si neconditionat prin care Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii, denumit in continuare F.N.G.C.I.M.M., se obliga in numele si contul statului sa plateasca creditorului sumele care reprezinta dobanzi amanate la plata aferente creditelor ipotecare, contractate de la creditor de persoane fizice, care beneficiaza de facilitatea de suspendare a platilor in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pentru care F.N.G.C.I.M.M., in baza mandatului acordat de catre Ministerul Finantelor Publice, acorda o garantie in numele si contul statului in baza conventiei incheiate cu creditorul prevazut la lit. a). Valabilitatea scrisorii de garantie este de maximum 5 ani;
    d) garant - statul prin Ministerul Finantelor Publice reprezentat prin F.N.G.C.I.M.M. pentru garantiile acordate in numele si contul statului;
    e) garantie de stat - angajament expres, neconditionat si irevocabil asumat de F.N.G.C.I.M.M., in numele si in contul statului, care acopera pierderea suportata de creditor, ca urmare a producerii riscului de credit conform scrisorii de garantie prevazute la lit. c);
    f) credit ipotecar - credit acordat de un creditor unui debitor persoana fizica, garantat cu ipoteca asupra unui imobil, si credit ce implica un drept legat de un bun imobil, [...] precum si creditele acordate prin programul  Prima casa",
    g) riscul de credit - riscul actual sau viitor de afectare negativa a profiturilor si capitalului (cum spuneam si mai devreme, sa nu cumva sa se piarda profituri si capital, ale bancilor, bineinteles; de fapt, ele sunt pe primul loc in ordonanta) ca urmare a neindeplinirii de catre debitorii persoane fizice a obligatiilor ce le revin de rambursare a dobanzilor suspendate la plata, aferente facilitatii garantate de stat.

    ART. 2
    (1)  [...], obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane (alea care erau deja in scadentar inca de la acordarea creditului), acordate debitorilor de catre creditori pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se suspenda la cererea debitorului cu pana la 9 luni, dar nu mai mult de 31.12.2020.
    (2)  Perioada maxima de creditare prevazuta in reglementarile creditorilor poate fi depasita cu o perioada egala cu durata suspendarii obligatiei de plata. (cat e luni se supenda, atatea se adauga la final in scadentar)
    (3)  Pentru debitori persoane fizice pentru care prelungirea maturitatii creditelor depaseste limita de varsta prevazuta prin reglementarile creditorilor de acordare a creditelor, creditorii procedeaza la restructurarea creditelor cu incadrarea in limita de varsta. (pe romaneste, daca ati luat un credit care se intinde peste o anumita varsta in functie de banca, nu se adauga nicio zi, indiferent cate luni veti solicita sa fie suspendate, ci sumele acumulate in perioada de suspendare se vor imparti la RATELE VIITOARE, care VOR CRESTE)
    (4)  De prevederile prezentei ordonante de urgenta beneficiaza debitorii care au incheiat un contract pentru obtinerea unui credit care nu a ajuns la maturitate si pentru care creditorul nu a declarat scadenta anticipata, anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.
    (5)  Facilitatea prevazuta la alin. (1) (suspendarea ratelor) poate fi acordata doar pentru creditele care NU inregistreaza restante la data instituirii starii de urgenta pe teritoriul Romaniei sau debitorii au efectuat plata acestor restante pana la data solicitarii suspendarii obligatiei de plata prevazute la alin. (1). (traducere: daca aveati si pana acum dificultati in a tine pasul cu ratele, adica de exemplu aveati o luna sau doua intarziere, NU veti beneficia de suspendare decat daca platiti la zi. buna facilitate pentru cei deja in dificultate, nu?) (cum era aia cu statul e obligat sa protejeze social??! au uitat era cu cateva randuri mai sus)
    (6)  Masura prevazuta la alin. (1) se acorda exclusiv debitorilor ale caror venituri au fost afectate direct sau indirect de situatia grava generata de pandemia COVID-19, conform normelor de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (inca nu au emis norme, dar presimt ca veti fi nevoiti sa va ploconiti pe la maritele banci, cu deciziile de concediere, incetare contract (daca e cu acordul partilor posibil sa nu va calificati la suspendare), cu extrase de cont, cu orice va dori banca sa va umileasca pentru a primi marea facilitate)

    ART. 3
    (1)  Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor, debitorii trimit creditorilor o solicitare in acest sens, in format letric sau prin posta electronica, la datele de contact precizate in contractul de credit sau printr-un alt canal de comunicare la distanta oferit de creditor, cel mai tarziu pana la 45 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (procedura de solicitare e simpla, scrisoare de mana, tiparita sau prin e-mail sau chiar telefonic cum prevede articolul urmator) (ATENTIE! TERMENUL DE SOLICITARE EXPIRA PE DATA DE 13.05.2020)
    (2)  In cazul in care debitorul nu poate transmite cererea prin unul dintre mijloacele enumerate la alin. (1), acesta o poate formula pe cale orala, prin telefon, la un numar de telefon dedicat care va fi anuntat de catre fiecare creditor pe pagina sa de internet, situatie in care creditorul are obligatia inregistrarii convorbirii.
    (3)  Debitorul poate opta prin solicitarea transmisa creditorului sa suspende obligatia de plata a ratelor scadente aferente imprumuturilor, reprezentand rate de capital, dobanzi si comisioane, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si noua luni, care sa nu depaseasca data de 31 decembrie 2020.
    (4)  Creditorul analizeaza solicitarea si o aproba in conditiile prevazute in normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta. (Suna destul de simplu, dar sa vedem normele!) Banca NU are un termen de ANALIZA, poate sa dureze si 3-4-5-6 zile, saptmaani, luni, atat cat doreste sau are nevoie pentru analiza.
    (5)  Prelungirea duratei contractuale mentionate la art. 2 produce efecte de la data comunicarii solicitarii de suspendare adresate creditorilor pentru solicitarile aprobate de creditori.

    ART. 4
    (1)  Dobanda datorata de debitori corespunzatoare sumelor scadente (Aici e "frumusetea"! Sumele scadente sunt deja compuse din dobanda, debit principal si comisioane (verificati scadentarul, sunt scrise defalcat) a caror plata este suspendata potrivit art. 2 se capitalizeaza la soldul creditului existent la finele perioadei de suspendare (pe romaneste, dupa numarul de luni de suspendare solicitat, se calculeaza o dobanda la ce s-a suspendat, adica inclusiv la dobanda (frumos, nu?!) si apoi se adauga la creditul total. Capitalul astfel majorat se plateste esalonat pe durata ramasa pana la noua maturitate a creditelor, ulterior perioadei de suspendare. (adica ratele vor creste pentru toti dar pentru unii vor creste mai mult, pentru ca nu vor putea depasi perioada contractuala pentru ca au o varsta prea inaintata pentru asta)
    (2)  Prin exceptie de la prevederile alin. (1), pentru creditele ipotecare contractate de persoane fizice dobanda aferenta perioadei de suspendare se calculeaza potrivit prevederilor contractului de credit si reprezinta o creanta distincta si independenta in raport cu celelalte obligatii izvorate din contractul de credit. (dobanda la dobanda in creditele ipotecare se calculeaza separat si se face un total) La aceasta creanta dobanda este 0% (ar fi fost culmea sa existe dobanda la dobanda la dobanda!) si plata de catre debitor a acestei creante se va face esalonat, in 60 de rate lunare egale, incepand cu luna imediat urmatoare incheierii perioadei de amanare. (traducere: ai credit ipotecar si ceri suspendarea, platesti dobanda la dobanda dar nu pe toata perioada creditului, ci in 5 ani=> rata marita)

    ART. 5
    (1)  Statul roman, prin Ministerul Finantelor Publice, denumit in continuare MFP, garanteaza in procent de 100% plata dobanzii calculate potrivit art. 4 alin. (2) aferenta creditelor ipotecare contractate de debitori persoane fizice. (aici vem de a face cu niste praf in ochi, statul garanteaza dobanda. CUI? Bancilor o garanteaza? In ideea ca "fiti fara grija, calculati-le astora dobanzi ca noi va garantam ca nu ramaneti fara ele daca debitorii nu mai pot sa plateasca. Cine are facilitatea de fapt?! Degeaba scrie in continuare ca FNGCIMM emite scrisori de garantie, ele sunt in favoarea CREDITORILOR!
   [...]
    (3)  Modificarea contractelor de credit potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta se produce prin efectul legii, fara incheierea de acte aditionale. In termen de 30 de zile de la primirea solicitarii, creditorul notifica debitorului clauzele contractuale modificate pentru implementarea prevederilor prezentei ordonante de urgenta. (cine a zis ceva de consensualism? uitati-l! nu exista, banca doar va NOTIFICA!)
    (4)  Fiecare creditor comunica F.N.G.C.I.M.M. pe propria raspundere valoarea totala a angajamentului de garantare rezultat din cumularea sumelor de plata conform graficelor de esalonare a platii sumelor reprezentand dobanzi datorate de debitori potrivit alin. (1).
    (5)  Dupa efectuarea platii valorii de executare a garantiei de MFP, F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un titlu de creanta prin care se individualizeaza obligatiile de plata ale persoanelor fizice beneficiare ale facilitatii prevazute la alin. (1). Titlul de creanta devine titlu executoriu in conditiile legii. (traducere: daca nu reusesti sa platesti ratele, mai intai statul da banii bancii. apoi se intoarce tot la tine cu o executare silita prin ANAF, cum scrie mai jos. Facilitate?! Inca mai credeti ca e vreo facilitate in ordonanta asta?)
    (6)  Sursa de plata a garantiilor acordate de catre F.N.G.C.I.M.M. in numele si contul statului pentru facilitatea prevazuta la alin. (1) este bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, titlul  Alte transferuri" cod 55, alin.  Sume rezultate din executarea garantiilor acordate din bugetul de stat" cod 55.01.50.
    (7)  Creantele rezultate din plata garantiilor de stat acordate in baza prezentului articol, respectiv sumele platite creditorilor in baza scrisorilor de garantie, sunt creante bugetare si se recupereaza de la debitori de catre organele fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.
    (8)  Sumele incasate conform alin. (7) sunt venituri ale bugetului de stat.
    (9)  Pentru neplata la scadenta a obligatiilor rezultate din executarea scrisorilor de garantie, debitorul datoreaza obligatii fiscale accesorii care se calculeaza si se comunica de catre organele fiscale [...[ ("marfa"! pentru dobanda la dobanda pe care nu ati putut sa o suportati si statul a platit bancii cand ANAF va va executa silit, va calcula si obligatii fiscale accesorii -penalitati, majorari, sa fie bine.

    ART. 6
    Pentru a beneficia de suspendarea rambursarii ratelor, dobanzilor si comisioanelor in conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1), debitorii definiti la art. 1 lit. b), cu exceptia persoanelor fizice, trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
    a) intrerup activitatea total sau partial ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente potrivit legii, pe perioada starii de urgenta decretate, si detin certificatul de situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri sau detin certificatul pentru situatii de urgenta emis de Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, prin care se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere a debitorilor, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate;
    b) nu se afla in insolventa la data solicitarii suspendarii rambursarii creditului, conform informatiilor disponibile pe pagina web a Oficiului National al Registrului Comertului.

(conditii frumoase pentru societati, mi se pare geniala logica. Atentie: ai intrerupt total activitatea sau partial (cel putin 25%) dar NU esti in insolventa) Cine reuseste asta, e tare!


    ART. 7
    In aplicarea prezentei ordonante de urgenta MFP elaboreaza normele de aplicare, care se aproba prin hotarare a Guvernului in termen de 15 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta. (spuneam la inceput ca termenul maxim de depunere a cererii este de 45 de zile, adica 13.05.2020. Deja au trecut 2 zile, MFP mai are la dispozitie inca 13 ca sa emita normele, abia de atunci se va aplica cu adevarat, bancile vor astepta normele!)

 

Concluzie amara: daca aveti posibilitatea sa sustineti ratele, faceti-o, nu va impovarati mai tare, nu va adanciti in dobanzi la dobanzi plus majorari si penalitati plus rate majorate. S-ar putea sa fie mai greu de suportat o rata mai mare in viitor!

In rest sa fim sanatosi, doar noi, nu si bancile! Si sa cerem, nu sa asteptam adevaratele facilitati!                  

    -----

NOTA! Acest site folosește cookies.

Continuarea navigarii inseamna acceptul. Learn more

I understand

Va multumim ca vizitati website-ul nostru. Speram ca veti fi incantati sa aflati mai multe despre Cabinet de Avocat Emil Tatu, precum si despre serviciile si produsele noastre.
Dorim sa va informam ca Cabinet de Avocat Emil Tatu este in curs de inregistrare ca si Operator de date cu caracter personal.

Prin aceasta “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam prin intermediul domeniului web www.avocatconstanta.com si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (retele de publicitate). “Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe Internet si politica de cookies.
Cabinet de Avocat Emil Tatu respecta dreptul la intimitate al persoanelor care viziteaza site-ul nostru si comunica cu noi pe cale electronica. Am dezvoltat astfel aceasta “Politica de confidentialite” cu scopul de a va informa asupra modului in care www.avocatconstanta.com colecteaza, foloseste si proceseaza informatiile cu caracter personal.
Prin folosirea acestui site, sunteti de acord cu practicile descrise in aceasta “Politica de Confidentialitate”. Daca nu sunteti de acord cu aceasta politica de confidentialitate, va rugam sa nu utilizati acest site. Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate in orice moment. Orice modificari vor fi postate in aceasta politica de confidentialitate, iar modificarile se vor aplica pentru activitati si informatii colectate ulterior publicarii. Va incurajam sa revedeti periodic aceasta politica de confidentialitate pentru a va asigura ca sunteti informati cu privire la orice schimbari si la modul in care informatiile pot fi utilizate.
Informatii colectate de www.avocatconstanta.com
Pentru a realiza campanii publicitare mai apropiate de interesele dumneavoastra prin intermediul unor terte parti, in speta reteaua de publicitate Google, colectam o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate, cat si interactiunea cu continutul de pe acest domeniu web, respectiv www.avocatconstanta.com. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date sunt cookies.
Ce sunt cookie-urile?
Un “Internet Cookie” (termen cunoscut si ca “browser cookie” sau “HTTP cookie” sau pur si simplu“cookie”) este un fisier de mici dimensiuni, format din litere si numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaza Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisa de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) si este complet “pasiv” (nu contine programe software, virusi sau spyware si nu poate accesa informatiile de pe hard-disk-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 parti: numele si continutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existenta a unui cookie este determinata; tehnic, doar webserverul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou in momentul in care un utilizator se intoarce pe website-ul asociat webserverului. Datorita cookie-urilor, site-ul retine, pe o perioada de timp, actiunile si preferintele dumneavoastra (login, limba, dimensiunea caracterelor si alte preferinte de afisare). Astfel nu mai trebuie sa le reintroduceti ori de cate ori reveniti la site sau navigati de pe o pagina pe alta.
Cum si de ce folosim cookie-uri?
Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta.
Cum pot opri cookie-urile?
Utilizatorii isi pot configura browserul sa respinga fisierele cookie. Dezactivarea si refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite sectiuni sau pagini ale site-ului impracticabile sau dificil de vizitat si folosit. Mai multe informatii despre cookie-uri puteti gasi pe site-ul www.allaboutcookies.org sau http://www.youronlinechoices.com/ro.

Ce tipuri de Cookie-uri sunt folosite?
In urmatorul tabel gasiti clasificarea si descrierea Cookie-uri folosite pe site-ul www.avocatconstanta.com:

 

Utilizam aceste informatii descrise mai sus si pentru a personaliza mai bine tipul de publicitate pe care un utilizator l-ar putea vedea pe alte domenii web. De asemenea, colectam date anonime din cookies, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, lucru care ii permite retelei de publicitate Google sa selectioneze cat mai relevant audienta online.
E-mail marketing
In urma rezervarilor pe care vizitatorii le fac pe site-ul nostru prin modulul de rezervari, dar si prin intermediul tuturor formularelor de pe site, www.avocatconstanta.com colecteaza adresele de email, insa le pastreaza confidentialitatea, cu scopul de a va trimite newslettere despre noutati si oferte, oferind in acelasi timp optiunea de dezabonare prin intermediul fiecarui newsletter. Va asiguram ca adresele de email folosite de dumneavoastra pe site nu vor fi instrainate catre terte parti.
Daca Cabinet de Avocat Emil Tatu a obţinut in mod direct adresa de posta electronica a unui client, cu ocazia vanzarii catre acesta a unui produs sau serviciu, in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, Cabinet de Avocat Emil Tatu poate utiliza adresa respectiva, in scopul efectuarii de comunicari comerciale referitoare la produse sau servicii similare, cu condiţia de a oferi in mod clar si expres clientilor posibilitatea de a se opune printr-un mijloc simplu si gratuit unei asemenea utilizari, atat la obtinerea adresei de posta electronica, cat si cu ocazia fiecarui mesaj, in cazul in care clientul nu s-a opus initial. Fiecare e-mail trimis de Cabinet de Avocat Emil Tatu va da de fiecare data posibilitatea de a refuza in orice moment continuarea primirii unor e-mail-uri cu subiect de marketing.
Pentru orice solicitare sau intrebare privind datele dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa ne contactati prin e-mail la emil.tatu@avocatconstanta.com, sau prin telefon la 0722.556.897.